Recent Posts

  • Cách tra cứu mã HS

    Cách tra cứu mã HS

    Khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần tra mã HS, để xác định về mã số của loại hàng hóa đó, áp dụng khi thể hiện...